Hakkımızda;

A Bilişim Teknik Destek; olarak biz

Vizyoner bir şirketiz: vizyon, misyon ve değerlerimiz varlık nedenimizi ve çalışma biçimimizi belirler.

Ticari sorumluluklarımızın bilincindeyiz: birincil odağımız müşterilerimizdir.

Mesleki sorumluluklarımızın bilincindeyiz: dinamik ve yenilikçiyiz; gelişim ve öğrenme pratiklerini sürdürür, güncel bilgiye ulaşır, bu bilgiyi içselleştirir ve üretirken kullanırız.

Etik sorumluluklarımızın bilincindeyiz: müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımıza karşı şeffaf ve dürüst, rekabet içinde olduğumuz kişi ve kurumlara karşı saygılıyız.

Sosyal sorumluluklarımızın bilincindeyiz: müşterilerimizin, çalışanlarımızın, toplumun ve doğanın değer edinebildikleri iş süreçleri geliştiririz.

Küresel sorumluluklarımızın bilincindeyiz: doğal kaynakları ve teknolojileri bilinçli kullanırız.

Heyecanlı, adaletli ve öz saygılıyız: işimizi severek yaparız. iş yerinde çeşitliliği ve katılımcılığı gözetiriz. ergonomiyi ve çalışan memnuniyetini önemseriz.